Voorlopige aanslag

Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard bij onjuiste adressering

Het hof oordeelde dat de inspecteur het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. De onjuiste adressering komt voor rekening van belanghebbende. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. Belanghebbende A en haar zus zijn de erfgenamen van hun overleden vader. De inspecteur stuurde hen een aangiftebiljet erfbelasting. Ook na twee aanmaningen deden zij geen […]