Advocaat alimentatie

Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

Heeft u een bezwaarschrift ingediend over privégebruik auto voor de btw? Deze bezwaren zijn door de Staatssecretaris van Financiën in maart aangewezen als massaal bezwaar. Vandaag (1 juni 2017) is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Wat betekent deze uitspraak voor u en hoe verloopt de verdere afhandeling? […]