bijtelling tweede auto

Bijtelling voor tweede auto terecht, maar vergrijpboete niet

Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. De bijtelling voor de 2e auto is ten onrechte achterwege gelaten. De vergrijpboete is in dit geval echter niet terecht. Er was volgens het hof geen sprake van grove schuld.  BV X stelde aan haar directeur-grootaandeelhouder een BMW ter beschikking. Voor deze auto is een bijtelling […]