Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Grondslag voor bijtelling privégebruik auto is de catalogusprijs en niet de aanbiedingsprijs

De rechtbank oordeelde dat voor de berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de werkgever de catalogusprijs als grondslag geldt en niet de aanbiedingsprijs met korting. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. BV X stelde haar enig werknemer de heer B een BMW ter beschikking. B mocht daarmee […]