bijtelling tweede auto

Bijtelling voor tweede auto terecht, maar vergrijpboete niet

Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. De bijtelling voor de 2e auto is ten onrechte achterwege gelaten. De vergrijpboete is in dit geval echter niet terecht. Er was volgens het hof geen sprake van grove schuld.  BV X stelde aan haar directeur-grootaandeelhouder een BMW ter beschikking. Voor deze auto is een bijtelling […]

Accountant Gorinchem

Bijrijdersstoel heeft niet (nagenoeg) uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen

Hoewel de bijrijder meerijdt omdat zonder zijn hulp de lading (lantaarnpalen) niet kan worden gelost, heeft de bijrijdersstoel volgens het hof toch niet uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen. De bijtelling voor het privégebruik van de auto is terecht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.  A heeft voor zijn werk […]