accountantskantoor Gorinchem

Schadeloosstelling drukt teruggaaf BTW niet

Volgens het hof is niet aannemelijk dat de betaling door de bank aan belanghebbende diende ter delging van de openstaande schulden van de failliete zakenpartner. Er bestaat recht op de gevraagde btw-teruggave ter zake van de onbetaald gebleven facturen.  X is een aannemingsbedrijf. Samen met een bouwbedrijf (hierna: de bouwcombinatie) is een overeenkomst tot aanneming […]