Naheffingsaanslag BPM

Heffing Box 3 niet in strijd met Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Anders dan de conclusie van Advocaat-Generaal Niessen komt de Hoge Raad tot het oordeel dat de vermogensrendementsheffing (Box 3) niet in strijd is met het eigendomsrecht van art.1 EP.  A is eigenaar van drie onroerende zaken in Nederland, waaronder een woning. Hij is met zijn gezin naar Noorwegen verhuisd. De woning in Nederland hielden zij […]

accountantskantoor Gorinchem

Rechtmatigheid vermogensrendementsheffing

Op vrijdag 3 april 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die ziet op de waardering van woningen in box III  die onder de huurbescherming vallen. Deze zaak raakt ook de betwiste rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing. In deze zaak is belastingplichtige in het gelijk is gesteld. Het waarderingsvoorschrift voor woningen die onder de huurbescherming vallen […]