Accountant Gorinchem

Bijrijdersstoel heeft niet (nagenoeg) uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen

Hoewel de bijrijder meerijdt omdat zonder zijn hulp de lading (lantaarnpalen) niet kan worden gelost, heeft de bijrijdersstoel volgens het hof toch niet uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen. De bijtelling voor het privégebruik van de auto is terecht. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.  A heeft voor zijn werk […]

Accountant Gorinchem

Op lening van ouders bijgeboekte rente aftrekbaar als eigenwoningrente

Volgens het hof is de bijgeboekte rente op de geldlening van ouders in dit geval aftrekbaar als eigenwoningrente. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel.  B heeft bij onderhandse overeenkomst in 2002 een bedrag van € 45 000 geleend van zijn ouders. Hiermee heeft hij het aandeel overgenomen van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning. […]