HR MKB advies

Belastingdienst handelt bezwaren crisisheffing af na uitspraak EHRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, gaat de Belastingdienst nu afhandelen. Hebt u voor uw klant bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing […]

BTW pensioenfonds

EHRM verwerpt klachten tegen crisisheffing

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in een arrest over 3 zaken geoordeeld dat de crisisheffing niet strijdig is met het antidiscriminatiebeginsel (art. 14 EVRM) en het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom (art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM). In 2 zaken ging het om proefprocedures. Deze proefprocedures zijn ook leidend […]

HR MKB advies

Overzicht uitspraken over crisisheffing

Hieronder vindt u een aantal uitspraken van de rechtbank over de crisisheffing. In alle gevallen oordeelt de rechtbank dat crisisheffing verschuldigd is. Crisisheffing, een overzicht van de uitspraken: Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de bonussen die een BV  in 2013 heeft uitbetaald, behoren tot het loon waarover verlengde crisisheffing is verschuldigd. ECLI:NL:RBNNE:2016:5251 Ondanks dat nageheven is […]