EORI-nummer

Detacheringsverklaring in Frankrijk sinds 1 april verplicht

Iedereen die tijdelijk in Frankrijk als zelfstandige of werknemer werkt, moet sinds 1 april 2017 een detacheringsverklaring (A1-formulier) bij zich hebben. Met de verklaring toont de betrokkene aan sociale verzekeringspremies in Nederland af te dragen. De betrokkene vraagt de detacheringsverklaring (A1-formulier) aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daar leest u ook hoe u iemand machtigt […]