fictieve dienstbetrekking

fictieve dienstbetrekking commissaris: een nieuw besluit

De Staatssecretaris keurt goed om vanaf 1 mei de arbeidsverhouding van een commissaris niet aan te merken als fictieve dienstbetrekking. Het besluit loopt vooruit op een voorgenomen wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964. Fictieve dienstbetrekking Het kabinet heeft een wetsvoorstel aangekondigd om de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van een commissaris per 1 januari 2017 […]

Belastingverdrag duitsland

Leden/medewerkers van ‘bioscoopvereniging’ zijn werknemers

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat sprake is van een dienstbetrekking voor leden/medewerkers die betaalde werkzaamheden verrichten voor een vereniging die een bioscoop exploiteert. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.  Vereniging X exploiteert een bioscoop, verhuurt zalen en organiseert evenementen. De werkzaamheden in de onderneming worden uitsluitend verricht door leden […]