bijtelling tweede auto

Wijzigingen eigenrisicodragerschap uiterlijk 31 maart 2016 indienen

Wilt u als werkgever zelf het risico dragen voor de werknemersverzekering Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid (WGA) of Ziektewet? Of wilt u dit risico juist niet meer dragen? Wijzigingen in het eigenrisicodragerschap dienen uiterlijk 31 maart 2016 doorgegeven te worden aan de Belastingdienst. U betaalt premie Werkhervattingskas (Whk) voor personeel dat verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Deze […]