WBSO

€ 10 miljoen extra voor energiebesparing historische woningen

Wie een woning met de status van rijksmonument heeft, kan een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor € 10 miljoen extra vrijgemaakt. Het geld is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen tijdens de restauratie van een rijks-monumentale woning. Nu is er jaarlijks circa € 30 miljoen  beschikbaar […]