bijtelling tweede auto

Erfbelasting door waarderingsfictie redelijk?

Advocaat-Generaal IJzerman stelt vast dat belanghebbende door de wettelijke regeling in dit geval erfbelasting moet betalen over een hoger bedrag dan hij in werkelijkheid heeft ontvangen. Die regeling is echter ingevoerd ter vereenvoudiging en waarvan niet kan worden gezegd dat zij elke redelijke grond ontbeert. Na het overlijden van zijn moeder ontving B krachtens legaat […]

accountantskantoor Gorinchem

Digitale aangifte erfbelasting 2015 beschikbaar

Het programma waarmee u digitaal aangifte erfbelasting 2015 kunt doen, is beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Het onlineformulier moet u ondertekenen met DigiD. U vindt het aangifteprogramma en meer informatie hier. Digitale aangifte erfbelasting Als iemand overlijdt, worden de nabestaanden geconfronteerd met veel praktische, fiscale en juridische problemen. Bovendien heeft een overlijden altijd […]