Belastingverdrag duitsland

Geen partnervrijstelling gehuwde dochter voor erfenis inwonende moeder

De rechtbank oordeelt dat de dochter en erfgenaam van haar inwonende, overleden moeder geen recht heeft op de partnervrijstelling. Zij was namelijk gehuwd en dan is haar echtgenoot haar partner. Ook is geen sprake van ongelijke behandeling. Mevrouw A overleed in 2013. Zij was ongehuwd weduwe en woonde sinds 1997 samen met haar gehuwde dochter […]