Belastingverdrag duitsland

Geen partnervrijstelling gehuwde dochter voor erfenis inwonende moeder

De rechtbank oordeelt dat de dochter en erfgenaam van haar inwonende, overleden moeder geen recht heeft op de partnervrijstelling. Zij was namelijk gehuwd en dan is haar echtgenoot haar partner. Ook is geen sprake van ongelijke behandeling. Mevrouw A overleed in 2013. Zij was ongehuwd weduwe en woonde sinds 1997 samen met haar gehuwde dochter […]

Accountant Gorinchem

Griffierecht terecht geheven van 9 erven en niet van 1 vereffenaar

De Hoge Raad oordeelt dat terecht griffierecht is geheven van iedere belanghebbende en niet uitsluitend van de vereffenaar. A overleed in 2008 en heeft haar neef B bij testament tot enig erfgenaam benoemd onder de last van legaten aan 8 andere personen. Tot de nalatenschap behoorden haar woonhuis en achttien verhuurde woningen. Bij beschikking van […]