Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Fiscale eindejaarstips 2016

In 2016 is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving doorgevoerd. Ook met ingang van 2017 verandert weer één en ander. In dit document treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog vóór 1 januari 2017 actie zou moeten ondernemen. Dit document is zeker niet uitputtend maar eerder bedoeld als handvat […]