Accountant Gorinchem

Informatiebeschikking terecht gegeven; geen sprake van ‘fishing expedition’

Het hof komt tot de conclusie dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking heeft gegeven. Belanghebbende verstrekte geen informatie over een bankrekening waarvan hij als rekeninghouder was geïdentificeerd. De inspecteur heeft aan A voor de IB-heffing over 2008 t/m 2010 een informatiebeschikking gegeven. Hij heeft A aan de hand van renseignementen en informatie van een tipgever geïdentificeerd […]