Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Besluit omzetting fonds voor gemene rekening in een nv vervangen

De staatssecretaris vervangt zijn besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/1783M over de omzetting van een fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de voorwaarde inzake artikel 6 van het Besluit Beleggingsinstellingen in verband met de invoering van een afdrachtvermindering in artikel 11a van de Wet […]