fictieve dienstbetrekking

Nieuw formulier ‘Aanvraag g-rekening’ gebruiken

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid. Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken. Als u het formulier juist invult, […]

Business in the Netherlands

Nieuwe formulieren voor de g-rekening beschikbaar

De Belastingdienst heeft op 28 november nieuwe formulieren voor de g-rekening beschikbaar gesteld. De huidige formulieren ‘Aanvraag g-rekening’ en ‘Verzoek deblokkeren g-rekening’ worden vervangen door nieuwe formulieren met dezelfde naam. Het formulier ‘Verzoek Mutatie g-rekening’ vervangt het huidige formulier ‘Verzoek Opheffing g-rekening’. De g-rekening: het doel en het nut In- en uitleners van personeel en […]