fictieve dienstbetrekking

Gebruikelijk loon 2018 voor medisch specialisten

In een nieuwsbericht heeft de Belastingdienst de hoogte kenbaar gemaakt van het gebruikelijk loon bij medisch specialisten in loondienst bij hun eigen besloten vennootschap. In 2018 mag een gebruikelijk loon van € 130.950 worden gehanteerd. Dit bedrag moet nog verhoogd worden met de eventueel voor eigen rekening genomen pensioenpremie. Het genoemde bedrag is gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling […]

Gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon volgens verwijzingshof juist vastgesteld

Het verwijzingshof oordeelt dat de inspecteur terecht het gebruikelijk loon heeft vastgesteld met toepassing van art. 12a Wet LB. De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd.  A was enig aandeelhouder van uitzendbureau BV X. A en zijn echtgenote B werkten beiden voor X. In 2006, 2007 en 2008 ontving A voor zijn werkzaamheden een beloning van resp. […]