overnamesom pensioen

Versoepeling gebruikelijk-loonregeling voor snellere groei startups

De komende tijd stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar zodat zogenaamde startups en scaleups sneller kunnen groeien. Hiervoor wordt de gebruikelijk-loonregeling aangepast. Voor de versoepeling van deze regeling voor innovatieve bedrijven is vanaf volgend jaar 27 miljoen euro beschikbaar. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren […]