accountant advocatenkantoor

Geen gezagsverhouding maar toch een dienstbetrekking

Hof Arnhem-Leeuwarden onderzoekt een zaak waarbij de belanghebbende een specifieke deskundigheid heeft. Sluit het ontbreken van een gezagsverhouding per definitie een dienstbetrekking uit? X verricht hoofdzakelijk werkzaamheden voor 1 opdrachtgever. De inkomsten die hij hiervoor ontvangt geeft hij in zijn aangifte aan als winst uit onderneming. Volgens de inspecteur kwalificeren deze inkomsten als loon uit […]

Belastingverdrag duitsland

Leden/medewerkers van ‘bioscoopvereniging’ zijn werknemers

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat sprake is van een dienstbetrekking voor leden/medewerkers die betaalde werkzaamheden verrichten voor een vereniging die een bioscoop exploiteert. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.  Vereniging X exploiteert een bioscoop, verhuurt zalen en organiseert evenementen. De werkzaamheden in de onderneming worden uitsluitend verricht door leden […]