accountantskantoor utrecht

Originele handtekening niet vereist voor een afdoende machtiging

De Hoge Raad oordeelt dat art. 8:24 Awb, noch enige andere rechtsregel eist dat een schriftelijke machtiging moet zijn voorzien van een originele, met pen geplaatste, handtekening. De gemachtigde van belanghebbende A ging in beroep bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de volmacht bij het beroepschrift niet voldeed aan de eisen. Het betrof een foto […]