fiscalist utrecht

Vrijval herinvesteringsreserve terecht belast

Het hof oordeelde dat de inspecteur de herinvesteringsreserve terecht in 2011 heeft laten vrijvallen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van BV X ongegrond. X BV exploiteert onroerend goed. Zij behaalde in 2008 een boekwinst van ruim € 7 miljoen en vormde daarvoor een herinvesteringsreserve (HIR). In haar Vpb-aangifte 2011 nam X geen […]

Aansprakelijkstelling rechtspersonen

Vrijval herinvesteringsreserve door fraus legis

Het hof oordeelde dat de inspecteur de herinvesteringsreserve terecht aan de winst heeft toegevoegd nu sprake was van fraus legis. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. BV X is een beheer- en beleggingsmaatschappij en verhuurt onroerende zaken. In 2009 verkocht zij een pand aan haar directeur-grootaandeelhouder (dga) voor € 1.880.000 en behaalde […]

bijtelling Tesla

Herinvesteringsreserve 2006 terecht via foutenleer in 2010 belast

Volgens het hof heeft de inspecteur de herinvesteringsreserve terecht aan de winst in 2010 toegevoegd met toepassing van de foutenleer. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.  X BV verkocht in 2006 een pand en behaalde daarbij een vervreemdingswinst van € 316.837. Voor dat bedrag vormde zij een herinvesteringsreserve (HIR). De inspecteur liet […]

bijtelling tweede auto

Herinvesteringsreserve terecht tot de winst gerekend vóór aandelenoverdracht

Het hof oordeelde dat de inspecteur de herinvesteringsreserve (HIR) terecht heeft toegevoegd aan de winst in 2009. Belanghebbende maakte niet aannemelijk dat een herinvesteringsvoornemen bestond. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond.  BV X vormde met haar dochtermaatschappij Z BV een fiscale eenheid. Z verkocht in 2006 een aantal panden en vormde voor […]

Accountant Gorinchem

Appartementen kwalificeren niet als bedrijfsmiddelen; geen herinvesteringsreserve

X BV maakte volgens de rechtbank niet aannemelijk dat de appartementen waren aangeschaft met de intentie deze voor langere tijd aan te houden. De appartementen kwalificeren daarom niet als bedrijfsmiddelen. Dotatie aan de herinvesteringsreserve is dan niet mogelijk.  X BV verhuurt en belegt in onroerend goed. Zij is de beherend vennoot van de commanditaire vennootschap […]