bijtelling tweede auto

Diensten klassiek homeopaat vrijgesteld BTW

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat uit zowel het arrest ‘Solleveld’ als uit het daarop gebaseerde beleidsbesluit volgt dat de diensten van de klassiek homeopaat zijn vrijgesteld van OB. B is gediplomeerd verpleegkundige en als zodanig in het BIG-geregistreerd. Daarnaast heeft hij een opleiding tot klassiek/kinetisch homeopaat gevolgd. Deze opleiding is niet als […]