overnamesom pensioen

Ingebrekestelling moet duidelijk en volledig in één geschrift; geen recht op dwangsom

De Hoge Raad verklaart het beroepschrift in cassatie van de staatssecretaris gegrond. De brieven aan de inspecteur voldeden niet aan de eisen voor een ingebrekestelling. De inspecteur is daarom geen dwangsom verschuldigd. A kocht in 2011 een onroerende zaak en voldeed de overdrachtsbelasting. Daarna maakte hij bezwaar tegen de afdracht. Hierover is tussen zijn gemachtigde […]