fictieve dienstbetrekking

Verhoging Innovatiekrediet voor klinische ontwikkelingsprojecten

Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangekondigd het subsidieplafond van het Innovatiekrediet voor klinische ontwikkelingsprojecten op te hogen. Het gaat van € 20 miljoen naar € 30 miljoen. Hiermee komt de minister tegemoet aan de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar het Innovatiekrediet voor dit type projecten. Innovatiekrediet De regeling is bekendgemaakt in de Staatscourant. […]