crisisheffing

Budget van € 56 miljoen beschikbaar voor innovatieregeling MKB

De regeling ‘MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren’ (MIT) wordt voortgezet: in 2017 is € 56 miljoen beschikbaar. Doel is om innovatie in het MKB over regiogrenzen heen te stimuleren.  De regeling is onlangs door het Ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. Hieruit blijkt dat bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven de afgelopen 4 jaar gebruik hebben gemaakt […]