Tarieven verblijfskosten buitenland wijzigen per 1 april

Per 1 april 2018 wijzigt de Reisregeling buitenland. Deze periodieke wijziging heeft betrekking op de vergoedingsbedragen voor verblijfskosten in het buitenland. De wijziging kan gevolgen hebben voor de verwerking van verblijfkosten in de aangifte loonheffingen.

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten in de Reisregeling buitenland worden ieder jaar op 1 april en 1 oktober geïndexeerd.

Reisregeling buitenland
De Reisregeling buitenland regelt de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De bedragen gelden ook voor werknemers die vergelijkbare uitgaven hebben als ambtenaren op dienstreis.

Na 2018-04-05 07:00:33 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Tarieven verblijfskosten buitenland wijzigen per 1 april ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.