Tegemoetkoming kosten inhuur internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur

Als een mkb-bedrijf zich (verder) wil positioneren op een buitenlandse markt en hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig heeft, kan het bedrijf vanaf 1 oktober een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en 50% tegemoetkoming in de kosten krijgen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt met deze regeling ondernemingen om hun positie op de buitenlandse markt te verbeteren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.
Met een kennisvoucher kan een mkb-bedrijf een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.
Een kennisvoucher kan worden aangevraagd voor:
  • beoordeling van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten
  • gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties
  • registratie van een merk
  • advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing
  • opzetten van een buitenlandse entiteit
  • andere juridische of fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering

Waarde kennisvoucher

Met de kennisvoucher worden 50% van de kosten vergoed tot een maximumbedrag van € 2.500 (excl. btw). Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 adviesuren. Per mkb-onderneming wordt 1 voucher verstrekt.