Tegemoetkoming Vaste Lasten 1e kwartaal uitgebreid

In het 1e kwartaal van 2021 is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op een aantal punten uitgebreid. Zo is TVL aan te vragen door alle bedrijven in Nederland. Ook als u een niet-mkb bedrijf heeft, kunt u TVL aanvragen. Meer uitbreidingen leest u in dit bericht.
 
Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.
 
Uitbreidingen TVL
Een aantal uitbreidingen van de TVL:
  • De TVL is aan te vragen door alle bedrijven in Nederland.
  • Het subsidiepercentage is verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.
  • Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar € 1.500 per kwartaal.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven.
  • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) is verlengd in het eerste kwartaal 2021. En verhoogd met een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van € 300.000.
De uitbreiding van de TVL 1e kwartaal 2021 wordt tot eind april 2021 in stappen uitgevoerd. Op 31 maart is de verlaagde drempel voor vaste lasten doorgevoerd. Vanaf 15 april zijn de verhogingen van het subsidiepercentage, de maximale en minimale vergoeding en de verschillende toeslagen in het TVL systeem verwerkt.
 
TVL voor het 1e kwartaal 2021 kunt u aanvragen tot 18 mei 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op rvo.nl leest u hoe de aanvraag verloopt.
 
Informatie
Meer informatie en alle uitbreidingen leest u in Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q1 2021 op rijksoverheid.nl.
 
De uitbreidingen zijn op 14 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.