Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen voor MKB en kleine ondernemers

Per 1 juli 2017 wordt de betaaltermijn van 60 dagen en langer in de wet omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.
 
Grote ondernemingen kunnen dan geen langere betaaltermjn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.
 
Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is.

De wet is aangenomen om te voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen.