Termijn verlengd voor indienen garantieverklaring 2017 eigenrisicodragers WGA

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt voor om de termijn voor het indienen van een nieuwe garantieverklaring voor de WGA 2017 te verlengen tot 31 december 2016. Werkgevers en verzekeraars krijgen door de maatregel eenmalig meer ruimte om hun administratie aan te passen. Hiertoe stuurde Asscher een brief aan de Tweede Kamer.

Met ingang van 2017 worden de risico’s voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, is dan eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico. Werkgevers kunnen nu nog alleen eigenrisicodrager worden voor WGA-vast.

Voor wie uitstel?
Dit eenmalige uitstel geldt alleen voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn en dit nu voor de hele WGA willen worden. Voor het gehele WGA-risico moet dan 1 garantieverklaring worden overlegd, ondertekend door 1 garantsteller, die het gehele WGA-risico afdekt.

Meer informatie
– De volledige brief leest u op de site van SZW. In een eerdere brief leest u meer over de wijzigingen in de WGA.
– Op uwv.nl vindt u algemene informatie over het eigenrisicodragerschap.

Let op! Voor werkgevers die nu nog geen eigenrisicodrager zijn maar dat wel per 1 januari 2017 willen worden, geldt de normale termijn. De garantieverklaring moet dan voor 1 oktober 2016 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

WGA = Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten