Teruggaaf van € 542.554 dividendbelasting vanwege meestbegunstigingsbepaling in verdrag met Zuid-Afrika

Teruggaaf van € 542.554 dividendbelasting vanwege meestbegunstigingsbepaling in verdrag met Zuid-Afrika

Meestbegunstigingsbepaling

X Ltd is in Zuid-Afrika gevestigd en houdt alle aandelen in B BV, gevestigd in Nederland. De BV heeft aangifte dividendbelasting gedaan, gedagtekend 18 april 2013, betreffende een aan X Ltd ter beschikking gesteld dividend van € 10.851.096. De BV heeft ter zake van dit dividend 5% dividendbelasting, te weten € 542.554, ingehouden en afgedragen. X Ltd verzoekt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant met succes om teruggaaf van dit volledige bedrag. De Rechtbank oordeelt namelijk dat de meestbegunstigingsbepaling in het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika meebrengt dat de dividendbelasting aan X Ltd moet worden teruggegeven.

Lees hier de hele uitspraak.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.