Tijdig aanmelden portaal uitbetaalde bedragen aan derden

Heeft uvoor het eerst in 2017 bedragen aan derden (IB47) uitbetaald? Dan moet u informatie hierover vóór 1 februari 2018 aan de Belastingdienst verstrekken. Dit kan alleen via een nieuw digitaal gegevensportaal. Vraag daarom tijdig inloggegevens aan.

Heeft u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan de Belastingdienst aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij is niet in dienstbetrekking
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer

Let op! Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan de Belastingdienst door te geven.

Meer informatie (update)
Meer informatie over uitbetaalde bedragen aan derden of het gegevensportaal vindt u op belastingdienst.nl. Op deze pagina vindt u ook informatie hoe u zich kunt afmelden als aanleveraar.

Let op!
Als uw klant één keer een jaar geen betalingen aan derden doet, hoeft u hem niet af te melden. De Belastingdienst wil wel graag weten dat u niets gaat aanleveren.