Tijdklemmen eigen woning-producten vervallen

Vanaf 1 april 2017 zijn de tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten voor de eigen woning vervallen. Dat betekent dat deze producten niet meer hoeven te voldoen aan de eis dat men minimaal 15 of 20 jaar (de zogenoemde tijdklemmen) premies of bedragen moet betalen om een belastingvrijstelling te krijgen voor de uitkering.

Over de hoogte van de vrijstelling en de overige voorwaarden waaraan een betrokkene moet voldoen om in aanmerking te komen leest u meer op belastingdienst.nl.

Kamerbrief
Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer in februari met een brief geïnformeerd over de impact van het laten vervallen van de tijdklemmen. In de brief gaat hij ook dieper in op de aard van de wijzigingen, op de mogelijke gevolgen voor de solvabiliteitsposities van verzekeraars en de mogelijke gevolgen voor klanten. U kunt de brief teruglezen op rijksoverheid.nl.

Op 16 maart is het bijbehorende besluit in het Staatsblad gepubliceerd.