Tips bij technische problemen beheer TVL-aanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat u bij de aanvraag voor de vaststelling van een TVL-aanvraag tegen technische problemen kunt aanlopen. Ook het insturen van aanvullende informatie verloopt niet vlekkeloos. In dit bericht leest u wat u zelf kunt doen om deze problemen op te lossen.
 
RVO meldt dat u problemen kunt ondervinden als u voor uw klant bestanden uploadt of in formulieren scrolt. Verder komt voor dat de taak is verdwenen, terwijl u nog niet klaar bent. Met de volgende tips kunt u deze ongemakken voorkomen of verhelpen.
 
Uploaden van bestand
  • probeer een andere browser
  • beperk de bestandsgrootte (maximaal 10 MB)
  • beperk de lengte van de bestandsnaam (maximaal 100 tekens inclusief extensies) Gebruik hierbij uitsluitend cijfers, hoofd- en kleine letters, geen vreemde tekens of spaties
  • toegestane bestandsformaten zijn: jpeg/jpg, pdf, png, gif
Scrollen in formulier
Ververs de pagina (F5) als u niet kunt scrollen in een aanvraagformulier. Ook kunt u:
  • de internetgeschiedenis en cookies verwijderen
  • de browser herstarten of de pagina in een andere browser openen
  • proberen de formulieren op een desk- of laptop in te vullen in plaats van op een mobiele telefoon of tablet
Nog niet klaar, maar taak verdwenen
Loopt uw browser vast tijdens het indienen van de vaststelling of sluit u de browser? Dan is de taak tijdelijk niet beschikbaar en vergrendeld. Na ongeveer 1 uur moet de taak weer beschikbaar zijn.
 
Bron: rvo.nl
Na 2021-08-18 07:00:11 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Tips bij technische problemen beheer TVL-aanvraag ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.