Toch hoge sectorpremie bij contract van 1 jaar

Een bv mag niet de lage sectorpremie toepassen voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben van 1 jaar. Dat heeft Rechtbank Zeeland-West Brabant bepaald. De werknemers hebben namelijk niet een heel jaar gewerkt en de 1-jaarstermijn in de overeenkomst heeft geen reële betekenis.

Een bv exploiteert een aspergeproductiebedrijf. In februari 2014 wordt een uitzendbedrijf opgericht dat is gelieerd aan de bv. In 2014 werft het uitzendbedrijf 214 uitzendkrachten die zij inzet bij de bv.

Het uitzendbureau valt onder sector 1 Agrarisch Bedrijf en moet daarom per werknemer beoordelen of de hoge of de lage sectorpremie geldt. Het uitzendbureau past voor alle werknemers de lage sectorpremie toe. De werknemers hebben een contract voor 1 jaar. De inspecteur is van mening dat de hoge sectorpremie van toepassing is en legt een naheffingsaanslag op.

De rechtbank is het eens met de inspecteur. Volgens de rechtbank heeft de 1-jaarstermijn in de arbeidsovereenkomst geen reële betekenis. De rechtbank geeft hiervoor de volgende redenen:

• De arbeidsovereenkomst gaat pas in wanneer de uitzendkracht begint met werken. Dit kan later zijn
dan de datum van indiensttreding. De arbeidsovereenkomst eindigt echter niet later.
• De arbeidsovereenkomst eindigt als de uitzendkracht na het seizoen terugkeert naar het woonland
en niet terugkomt naar Nederland. Dit betekent dat de uitzendkrachten korter dan 1 jaar in dienst bij
het uitzendbedrijf kunnen zijn.
• Er geldt geen loondoorbetalingsverplichting en de arbeidsduur in de uitzendovereenkomst is gesteld
op minimaal 300 uur.
• De 1-jaarstermijn heeft voor het uitzendbureau geen negatieve consequenties als zij geen werk voor
de uitzendkrachten heeft.
• De uitzendkracht heeft geen reële verplichting om 1 jaar voor het uitzendbureau te werken.

De rechtbank oordeelt dat de 1-jaartermijn alleen is opgenomen om te lage sectorpremie te kunnen toepassen. Dat de 1-jaartermijn geen reële betekenis heeft blijkt ook uit het feit dat geen van de 214 uitzendkrachten een heel jaar voor het uitzendbedrijf heeft gewerkt.

Rechtbank Zeeland-West Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2017:4663