Toezicht stichtingen en verenigingen geïntensiveerd

In 2017 heeft de Belastingdienst besloten de handhaving van de belastingplicht van (tot nu toe) onbeschreven stichtingen en verenigingen te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Ondernemen deze echter dezelfde economische activiteiten als bedrijven, dan gelden ook dezelfde fiscale regels.

Vele stichtingen en verenigingen ondernemen activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fondsenwerving. Door het herbeoordelen van de belastingplicht van stivers bestrijdt de Belastingdienst oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven.

Voorlichting
Bij de aanpak van de onbeschreven stichtingen en verenigingen zet de Belastingdienst sterk in op voorlichting:

  • De internetsite van de Belastingdienst wordt zodanig ingericht dat informatie makkelijk te vinden is.
  •  stichtingen en verenigingen zullen folders ontvangen over de belastingplicht.

De Belastingdienst zal de voorlichting en herbeoordeling per branche oppakken. Voor dit jaar zullen dat de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zijn, daarna volgen andere branches. Het is de bedoeling om samen te werken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel. Deze gerichte communicatie aan de doelgroep kan ertoe leiden dat stivers uw professionele hulp nodig hebben.

Na de voorlichting verzendt de Belastingdienst vragenformulieren aan de stivers en beoordeelt op basis van de antwoorden de belastingplicht.