Top 10 eindejaarstips: tip 1: is het voordelig om in 2023 dividend uit te keren of juist niet?

Binnenkort publiceren wij onze fiscale eindejaarstips. Vooruitlopend hierop publiceren wij nu alvast onze top 10 eindejaarstips.

Tip 1:

Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven: een tarief van 24,5% op inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000 gezamenlijk). En een hoog tarief van 33% over al het meerdere, zowel voor in de toekomst op te bouwen winstreserves als voor al bestaande winstreserves. Met de 2 schijven wil het kabinet belastingplichtigen stimuleren de winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief. Anticipeer zo goed mogelijk op de komende tariefswijzigingen in box 2. De vraag is namelijk of het raadzaam is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024 en latere jaren. Datzelfde geldt voor een voorgenomen aandelenvervreemding: is het raadzaam dit uit te voeren in 2023 of te wachten tot 2024?

Een dergelijke beoordeling en beslissing vergt maatwerk en is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Heeft u vragen over het maken van de juiste keuze of wilt u meer weten over deze tip? Neem gerust contact met ons op.