Top 10 eindejaarstips tip 4: houd uw fiscale eenheid voor de VPB tegen het licht

Zijn uw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vpb, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief, kan het verbreken van de fiscale eenheid interessant zijn. Het tariefverschil bedraagt in 2024 immers 6,8%-punt (19% respectievelijk 25,8%) en heeft betrekking op de eerste € 200.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten. Overleg wel met uw adviseur of verbreken van de fiscale eenheid geen andere – nadelige – consequenties heeft.

Een dergelijke beoordeling en beslissing vergt maatwerk. Overleg daarom met uw adviseur of verbreken van de fiscale eenheid geen andere – nadelige – consequenties heeft.

Heeft u vragen over het maken van de juiste keuze of wilt u meer weten over deze tip? Neem gerust contact met ons op.