Transitievergoeding verplicht bij ontslag

Vanaf 1 juli betaalt een werkgever aan een medewerker een transitievergoeding bij ontslag als deze minimaal twee jaar voor de werkgever gewerkt heeft. De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris.

De transitievergoeding is een onderdeel van de wijziging in de Wet werk en zekerheid die in gaat op 1 juli 2015. De vergoeding ondersteunt de werknemer bij het vinden van een andere baan en is bedoeld voor omscholing naar ander werk of outplacement.

Wanneer en of de werkgever een transitievergoeding moet betalen en wat de hoogte van de vergoeding is, leest u in dit overzichtop Ondernemersplein.nl

Let op! De rechter kan een hogere of lagere vergoeding vaststellen als het ontslag ernstig verwijtbaar is aan de werkgever of zijn medewerker.

Ondernemersplein is het informatiepunt van de Overheid voor ondernemers.