TSE subsidie voor ondernemers die helpen verduurzamen

In Nederland moeten bewoners en gebouweigenaren de komende jaren zelf aan de slag met verduurzaming. Met de subsidie Topsector Energie Gebouwde omgeving (TSE Gebouwde omgeving) stimuleert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ontwikkeling van kleine innovaties die daarbij helpen.

Bewoners en eigenaren helpen

Ondernemers kunnen een grote rol spelen en bewoners en eigenaren helpen deze innovaties te accepteren en te gebruiken. Bijvoorbeeld door als bedrijf of kennisinstelling aan een oplossing te werken die eigenaren helpt bij renovaties. U kunt daarbij denken aan een app die de keuze voor renovatieconcepten vereenvoudigd. Met de subsidie TSE Gebouwde omgeving kunt u dit soort producten en diensten ontwikkelen en verbeteren.

Kleine, korte innovatieprojecten

Het idee moet binnen 3 jaar leiden tot een 1e gebruik in Nederland en helpen bij de verduurzaming van gebouwen. RVO moedigt circulaire voorstellen aan waarbij maximaal benutten, hergebruiken en slim omgaan met grondstoffen en materialen centraal staan.

TSE Gebouwde omgeving is een aanvulling op de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). In de vaak grote projecten die voor MOOI-subsidies in aanmerking komen, is niet altijd ruimte om kleinschalige, kortlopende innovatieprojecten op te pakken. De subsidie TSE Gebouwde omgeving kan dit soort projecten wel ondersteunen.

Subsidie aanvragen

Uw kunt vanaf 3 juli 2023 tot en met 5 september 2023 subsidie aanvragen. Per project kunt u maximaal € 500.000 subsidie krijgen.

Let op!

De periode waarin de subsidie aangevraagd kan worden, is nog onder voorbehoud van de officiële bekendmaking in de Staatscourant.