TVL Q2 sluit op 20 augustus 2021

Indien u nog aanspraak wenst te  maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 2e kwartaal (Q2) van 2021 moet u uiterlijk 20 augustus 2021 de aanvraag doen.
 
TVL Q2 2021 staat open voor mkb, grote ondernemingen en startende ondernemingen. Op vrijdag 20 augustus 2021 om 17.00 uur sluit de TVL-regeling voor het 2e kwartaal. Voor die tijd moet de aanvraag binnen zijn, anders krijgt u een afwijzing.
 
Voor het aanvragen van TVL Q2 is eHerkenning niveau 3 (eH3) nodig. Staat u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf? Dan kunt u inloggen met DigiD.
 
Meer informatie
Op rvo.nl vindt u uitgebreide informatie over TVL Q2. Daar leest u ook meer over het aanvraagproces.
Na 2021-08-11 07:00:17 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( TVL Q2 sluit op 20 augustus 2021 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.