Tweede ronde subsidies voor energie-innovatie vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli kan er opnieuw subsidie worden aangevraagd voor zowel innovatieve als hernieuwbare energieprojecten. De subsidieregelingen ondersteunen combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

De overheid stimuleert samenwerkingsverbanden voor onderzoek en ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wijst op de verschillende regelingen. Vanaf nu kunt u projectideeën laten toetsen.

Lees meer op RVO.nl

Na 2015-07-03 15:46:20 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Tweede ronde subsidies voor energie-innovatie vanaf 1 juli ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.