UBO-register geopend

Vanaf 27 september vindt u op de internetsite van de Kamer van Koophandel (KVK) de optie om in te schrijven in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.
Bestaande organisaties hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Voor nieuwe UBO-plichtige organisaties geldt de inschrijvingsplicht vanaf 27 september 2020. Aan het inschrijven in het UBO-register zijn geen kosten verbonden.
Uitnodiging
KVK schrijft tijdig alle UBO-plichtige organisaties aan die in het Handelsregister staan. In de brief staat hoe u zich kunt inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. De tekenbevoegden binnen de organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s inschrijven.
U hoeft niet te wachten op de uitnodiging. Vanaf 27 september vindt u via www.kvk.nl/inschrijven de optie om UBO’s in te schrijven.
Heeft u meerdere organisaties? Dan moet u per organisatie de UBO’s registreren.
Startende organisatie
Vanaf 27 september zijn nieuwe UBO-plichtige organisaties verplicht 1 of meerdere UBO’s in te schrijven in het Handelsregister, anders krijgen zij geen KVK-nummer.
Startende organisaties schrijven hun UBO’s in tijdens het registratieproces aan de frontoffice van de KVK, of bij de notaris. Zij kunnen niet online hun UBO’s inschrijven.
Europese regels
Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.
Het UBO-register maakt duidelijk wie het voor het zeggen heeft bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. UBO staat hier voor de uiteindelijk belanghebbende. Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over onder andere voor wie de registratieplicht geldt en waarom het UBO-register er is.
Meer informatie
Op de internetsite van KVK vindt u in het artikel ‘De belangrijkste vragen over het UBO-register’ meer (praktische) informatie over het UBO-register.