Uit handen geven van inloggegevens voor eigen risico; naheffing terecht, boete gematigd

Het uit hand geven van de inloggegevens voor het doen van aangifte is voor rekening en risico van belanghebbende. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd. Er is geen sprake van (voorwaardelijke) opzet maar wel van grove schuld. Aldus de rechtbank. 

Mevrouw A heeft een eenmanszaak en exporteert bloemen. Het beheer van haar zakelijke bankrekening liet zij over aan de heer S. In dat kader heeft zij haar bankpas, pincode, inloggegevens en tancodes aan hem afgegeven. De dagafschriften ontving zij zelf en die voegde zij in een map. De eerste OB-aangifte deed A samen met S. Daarna heeft zij ook haar inloggegevens voor het indienen van de OB-aangiften aan hem overhandigd en deed S de overige aangiften. Na een boekenonderzoek heeft de inspecteur een naheffingsaanslag en een vergrijpboete van 50% opgelegd. A vindt dat de inspecteur die aanslag en boete aan S moet opleggen. Volgens haar stond de onderneming enkel op haar naam maar werd de onderneming feitelijk gedreven door S. Verder stelt zij dat S identiteitsfraude pleegde door zich voor haar uit te geven. Ook was zij niet als verdachte aangemerkt in de strafzaak waarin S wel verdachte was.

In geschil is of de naheffingsaanslag en vergrijpboete terecht aan A zijn opgelegd.

De rechtbank overweegt dat de OB-aangiften zijn ingediend op naam van A en dat hiervoor gebruik is gemaakt van de (exclusief) aan haar verstrekte inloggegevens. De teruggaven die uit die aangiften volgden zijn ook daadwerkelijk uitbetaald op haar bankrekening. Dit betekent dat de naheffingsaanslag terecht aan A is opgelegd. Dat de aangiften feitelijk zijn ingevuld door S en hij ook, althans volgens de stelling van A, over de teruggaven heeft beschikt, maakt dit niet anders. De verantwoordelijkheid voor het indienen van een juiste OB-aangifte lag immers bij A. Dat zij dat aan S heeft overgelaten en daartoe de inloggegevens van de Belastingdienst uit handen heeft gegeven, komt voor haar rekening en risico. De inspecteur maakt niet aannemelijk dat sprake is van (voorwaardelijke) opzet van A. Wel is sprake van grove schuld aangezien zij door het uit handen geven van de inloggegevens aan S hem de faciliteiten heeft geboden om onjuiste aangiften in te dienen. Mede gelet op de slechte financiële situatie van A matigt de rechtbank de boete tot € 4400.

Rechtbank Den Haag, 3 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11838

Ons advies?

Verstrek nóóit de (exclusief) aan u verstrekte inloggegevens aan uw adviseur!

Lees hier meer over kwaliteit en de verschillen tussen diverse adviseurs. Wij maken géén gebruik van inloggegevens van cliënten, maar gebruiken hoogwaardige software. Via officiële machtigen en formele procedures wordt uw aangifte pas ná uw akkoord door ons ingediend bij de Belastingdienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.