Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari

Heeft u in 2022 bedragen aan iemand betaald die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2023 aanleveren bij de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen 2 verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers.

Inhoudingsplichtige uitbetaler

U bent een inhoudingsplichtige uitbetaler als u een loonheffingennummer heeft en aangifte loonheffingen moet doen. Collectieve beheersorganisaties zijn ook inhoudingsplichtige uitbetalers.

Ook zonder uitnodiging gegevens aanleveren

Bent een inhoudingsplichtige uitbetaler, dan bent u vanaf 1 januari 2022 verplicht om gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren. Deze gegevens moet u tussen 2 januari en 31 januari 2023 aanleveren. Inhoudingsplichtige uitbetalers die bij de Belastingdienst bekend zijn vanwege eerdere UBD-aanleveringen, ontvangen een uitnodiging.

Let op!

Ook zonder uitnodiging is een inhoudingsplichtige uitbetaler verplicht om deze gegevens aan te leveren.

Niet-inhoudingsplichtige uitbetaler

U bent een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler als u geen loonheffingennummer heeft.

Alleen met uitnodiging gegevens aanleveren

Bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler, dan hoeft u alleen de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden te registreren en aan te leveren als u een uitnodiging van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Uitnodigingen verzonden rond 19 december

De Belastingdienst heeft de uitnodigingen voor het aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden over 2022 verzonden rond 19 december 2022 per mail.

Meer informatie

belastingdienst.nl/ubd

Na 2023-01-09 07:00:44 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.