Uitbetaling tegemoetkoming Wtl en bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst stuurt werkgevers de definitieve berekeningen Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) tussen 24 en 30 juni 2020. De uitbetaling vindt in de 1e week van juli plaats.
 
Deze tegemoetkoming wordt normaal gesproken verrekend met nog te betalen belastingaanslagen. Hebt u bijzonder uitstel gevraagd en heeft u dat gekregen, dan vindt deze verrekening niet plaats. 
 
Let op!
Vraag het bijzonder uitstel van betaling online aan en niet schriftelijk. Als u het uitstel schriftelijk aanvraagt, kan de Belastingdienst uw verzoek niet meer op tijd verwerken.